Algemene Voorwaarden KEMI agency

 

1. Introductie KEMI agency

In deze Algemene Voorwaarden wordt uitgelegd wat KEMI is en wat het inhoudt om KEMI influencer te zijn. Daarnaast wordt uitgelegd waarom er bepaalde gegevens van je nodig zijn en waar deze voor worden gebruikt. Tot slot zijn er een aantal afspraken waar je je als KEMI influencer aan moet houden.

Aanmelden als KEMI influencer kan vanaf 12 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan eerst toestemming aan je ouders.

2. KEMI in het kort:

KEMI staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de naam KEMI agency met KvK nummer 76873544. Het kantooradres is: Wittevlinderweg 21N, 1521PS Wormerveer.

KEMI is een community van Instagram talenten die houden van social media, influencen en natuurlijk KEMI. KEMI is erop gericht om je hier zoveel mogelijk van te laten zien, over te leren en mee bezig te laten zijn. Zo biedt KEMI promotionele samenwerkingen met merken aan voor haar influencers (hierna: “campagne”). Daarnaast leert KEMI je tegelijkertijd hoe je deze het beste kunt uitvoeren. We proberen KEMI zo leuk mogelijk voor iedereen te maken. Je kunt aan alles waar KEMI je voor vraagt meedoen, maar dit is nooit verplicht. Zo bepaal je zelf hoe betrokken je bent.

3. Vereisten KEMI influencerschap

Om KEMI influencer te worden moet je een organisch gegroeid Instagram account hebben met tenminste 1.000 volgers. Organisch betekent dat je geen volgers mag hebben gekocht, alleen échte volgers dus. Ook moet je account op ‘openbaar’ staan en tenminste 12 foto’s bevatten. KEMI controleert bij iedereen of dit inderdaad het geval is. KEMI behoudt zich het recht om aanmeldingen af te wijzen als zij vindt dat de vereisten niet worden behaald.

4. Verzamelen persoonsgegevens

Het is voor KEMI noodzakelijk om meer over jou als influencer te weten. Zo kunnen we je betrekken bij gerichte campagnes, bijvoorbeeld op basis van woonplaats, leeftijd, geslacht, aantal volgers, voorkeuren en/of interesses. Daarnaast hebben we jouw Instagram accountnaam nodig om te controleren of je voldoet aan de hierboven genoemde vereisten om aan te melden. Tot slot hebben we jouw e-mailadres nodig. Zo houden we je op de hoogte van nieuwe promotionele samenwerkingen.

5. Wie ziet jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor werknemers van KEMI die deze voor het opzetten en uitvoeren van campagnes nodig hebben.

Daarnaast kan KEMI jouw gegevens delen met het merk of bedrijf waarvoor jij actief (via E-mail of Instagram DM) heb aangegeven voor te willen promoten. De reden hiervoor is dat KEMI samen met het bedrijf kan afstemmen welke ambassadeurs worden gekozen voor de campagne. 

KEMI draagt zorg en houdt toezicht dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en door andere partijen worden ingezien dan hierboven beschreven

6. KEMI campagnes

Als KEMI influencer krijg je de kans om merken te promoten door mee te doen met KEMI campagnes. KEMI scout en selecteert de juiste ambassadeurs per campagne, zorgt voor een overzichtelijke briefing en houdt gedurende de campagne bij dat de deadlines en afspraken worden nagekomen.

Je ontvangt altijd een vergoeding voor jouw deelname aan een campagne. Dit is afhankelijk van het merk dat je promoot en wordt altijd voordat je je aanmeldt bekendgemaakt. Zo kun je per campagne bepalen of het bij jou past en je mee wilt doen. Je meldt je aan voor een campagne door een e-mail te sturen naar collab@kemiagency.nl of een DM bericht naar de @KEMIagency Instagram. 

Pas na een officieel bericht vanuit KEMI ben je aangenomen voor de campagne en ontvang je verdere informatie over het uitvoeren van de campagne en de vergoeding.

7. Afspraken omtrent campagnes

Een KEMI campagne is een serieuze samenwerking met een bedrijf of merk. Als je hebt aangegeven mee te willen doen met een KEMI campagne en je hiervoor wordt geselecteerd, gelden er een aantal regels voor jou als influencer en voor ons als KEMI. Zo maken we er samen een succes van!


Verplichtingen KEMI:

  • Contactpersoon gedurende de gehele campagne voor influencer
  • Opstellen en toesturen van een briefing naar influencer waarin de gehele campagne inclusief deadlines staat beschreven.
  • Zorg dragen voor het tijdig aanleveren van de vergoeding voor de influencer. Bij vertraging en/of schade zullen KEMI en influencer in gesprek gaan voor een goede oplossing.

Verplichtingen influencer:

  • Het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de campagne volgens de richtlijnen en deadlines uit de briefing.
  • Indien de richtlijnen en/of deadlines niet kunnen worden behaald, laat je dit voor start campagne weten aan KEMI via een email of DM. Eventueel ontvangen producten worden direct en op eigen kosten geretourneerd.
  • Het is niet toegestaan om de campagne door iemand anders te laten uitvoeren.
  • De briefing en andere berichtgeven die je van KEMI ontvangt mag niet met anderen worden gedeeld.

Worden een of meerdere afspraken niet nagekomen? Dan kan KEMI besluiten jouw KEMI influencerschap op te zeggen.

8. Vrijwaring content

Tijdens KEMI campagnes maak jij als ambassadeur content ter promotie van een merk of bedrijf. Zowel KEMI als het merk of bedrijf waar de campagne wordt uitgevoerd mogen deze content commercieel inzetten. De commerciële inzet van de content is beperkt tot online uitingen op social media (posten op eigen account) en de website. Het merk of bedrijf is verplicht om in deze content jou te taggen en de credits te geven voor het maken van de foto. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden geef je aan hiermee bekend te zijn en geef je jouw goedkeuring voor het commercieel gebruik van jouw content door KEMI en merk.

9. Stoppen als KEMI influencer

Heb je besloten om geen KEMI ambassadeur meer te willen zijn? Stuur dan een e-mail naar collab@kemiagency.nl met onderwerp ‘Ik stop als KEMI influencer’. We zullen binnen 14 dagen al jouw gegevens verwijderen, en dit per e-mail aan jou bevestigen.